Monday, 23/05/2022 - 06:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TH PHÚ CƯỜNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học - Nguyễn Thị Tuyết

 30/03/2022, 08:42

Hướng dẫn thiết kế một số trò chơi trong PowerPoint để tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học

Danh sách file (1 files)