Monday, 23/05/2022 - 06:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TH PHÚ CƯỜNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công văn tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

        LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 11/LĐLĐ                                      Ba Vì, ngày 22 tháng 02 năm 2022

                    V/v tuyên truyền về

         Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

        lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Ba Vì.

      Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Liên đoàn lao động huyện Ba Vì giai đoạn 2022-2026, Công văn số 60/LĐLĐ ngày 17/02/2022 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và công văn số 13/BTV ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Ba Vì về việc Phối hợp tuyên truyền về Đại hộ đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Nhằm tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đề nghị các Công đoàn cơ sở, Ban nữ công, tổ nữ công Công đoàn cơ sở tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:

1. Báo cáo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại trụ sở cơ quan, đơn vị (theo maket gửi kèm).

2. Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền về Đại hội; tuyên truyền, giới thiệu các trailer, infographic, clip, phóng sự, tin bài về Đại hội, về dấu ấn nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022; các gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

3. Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động hưởng ứng cập nhật khung ảnh đại diện tuyên truyền về Đại hội trên trang cá nhân (facebook, zalo…); đồng thời tích cực hưởng ứng Tuần lễ áo dài trong điều kiện công việc phù hợp tham gia mặc áo dài từ ngày 01/3-08/3/2022 và mặc đồng loạt vào ngày 08/3/2022 tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các sự kiện tại địa phương, đơn vị.

Để Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thực sự là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, đồng thời thu hút sự quan tâm của xã hội đến bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ; Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đề nghị các CĐCS trong toàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện;

- Lưu LĐLĐ.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thị Hoa

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 599
Năm 2022 : 5.635